Zakres działania

Organizatorem Publicznego Transportu  Zbiorowego na terenie Torunia jest Gmina  Miasta Toruń. Wszystkie sprawy związane ze zwiększeniem oferty przewozowej np.: zwiększenie ilości kursów, zwiększenie częstotliwości kursowania pojazdów komunikacji miejskiej, zmiana tras pojazdów, zbyt duże napełnienie w pojazdach oraz kontrolą biletów w środkach komunikacji prowadzi Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia

czytaj więcejProjekty europejskie
Rozwój Sieci Komunikacji Tramwajowej w latach 2007-2013
Drukuj

alt

Projekt pn. „Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007-2013” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Projekt został wpisany na listę projektów kluczowych RPO WK-P (Oś priorytetowa 1: Rozwój infrastruktury technicznej, Działanie 1.2 Infrastruktura transportu publicznego). Umowa o dofinansowanie ww. projektu została zawarta pomiędzy Gminą Miasta Toruń a  Województwem Kujawsko-Pomorskim 3 listopada 2010r.

Strona projektu: www.projekt-tramwajowy.torun.pl

 
Integracja Systemu Transportu Miejskiego wraz zakupem taboru tramwajowego niskopodłogowego w Toruniu w ramach BiT-City
Drukuj

alt

 

I CEL STRATEGICZNY PROJEKTU
Intensyfikacja udziału przyjaznego środowisku zintegrowanego transportu publicznego w obsłudze mieszkańców aglomeracji bydgosko-toruńskiej.
II CEL GŁÓWNY PROJEKTU Wzrost konkurencyjności i efektywności funkcjonowania komunikacji pasażerskiej poprzez ścisłą integrację toruńskiego zbiorowego transportu publicznego i transportu kolejowego, gwarantującą szybkość przemieszczania się mieszkańców obszaru metropolitalnego.
III ZADANIA DO WYKONANIA W RAMACH PROJEKTU
W ramach BiT-City realizowanych będzie 5 projektów:

Strona projektu: www.bitcity.torun.pl

 
Odnowa Infrastruktury Transportu Publicznego w Toruniu w latach 2005-2006
Drukuj
altalt

W okresie od 17 sierpnia 2005 r. do 8 grudnia 2006 r. Gmina Miasta Toruń realizowała projekt o nazwie „Odnowa infrastruktury transportu publicznego w Toruniu w latach 2005-2006”.
W ramach Projektu miasto kupiło 10 nowoczesnych autobusów niskopodłogowych.
Wybudowano nowe zatoki autobusowe:

a)w ciągu południowej jezdni ul. Kościuszki (na wysokości restauracji „Herbowa”),
b)w ciągu zachodniej jezdni ul. Chrobrego (pomiędzy ul. Batorego a ul. Wojska Polskiego).

Przebudowano i zmodernizowano zatoki autobusowe:

a)na wjeździe w pętlę przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym oraz w ciągu ul. św. Józefa - strona wschodnia (na wysokości Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego),

b) po obu stronach ul. Przy Kaszowniku,

c)w ciągu jezdni południowej ul. Odrodzenia (za skrzyżowaniem z ul. Szosa Chełmińska),

d)w ciągu ul. Łyskowskiego – strona południowa.


Przebudowano także peron przystanku autobusowego przy ul. Łyskowskiego - strona zachodnia.